PŘIHLÁŠKA
Rekvalifkační kurzy jsou pořádány na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výukovým střediskem společnosti
CompAS s.r.o. Nádražní 641, Pardubice, IČO 47454571.

Pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem:
1. Čj. MSMT-6754/2016-1/215 ze dne 12. 7. 2016 s platností do 12. 7. 2019
- akreditace je ke vzdělávacímu programu Účetnictví

2. Č.j.: MSMT-13744/2014-1/455 ze dne 11. 8. 2014 s platností do 10. 8. 2017
- akreditace je ke vzdělávacímu programu Účetnictví s využitím výpočetní techniky.

Přihláška:
  
 


Sarah(c)2015