O NÁS

  

 

Individuální rekvalifikační kurzy ÚČETNICTVÍ s osobním lektorem
Rekvalifkační kurzy pořádáme na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy již od roku 2001. Pověření má platnost tři roky a proto se musí každé tři roky Ministerstvo školství a mládeže znovu žádat o udělení Pověření vykonávat rekvalifikační kurzy a splnit náročné podmínky pro udělení akreditace.

Ministerstvo školsvtí udělilo našemu vzdělávacímu zařízení akreditaci na:

*rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ*
dne 12. 7. 2016 pod číslem jednacím: MSMT-6754/2016-1/215 s platností do 12. 7. 2019 a

*rekvalifiační kurz ÚČETNICTVÍ s využitím výpočetní techniky*
dne 11. 8. 2014 pod číslem jednacím MSMT-13744/2014-1/455 s platností do 10. 8. 2017

Zajištění kurzu:
Lektorský tým tvoří absolventi VŠE Praha s dlouholetou pedagogickou praxí na vysoké i na střední škole, s praxí vedoucích pracovníků v ekonomické oblasti včetně praktických znalostí vedení podvojného účetnictví a práce v auditu (asistenti auditora) a se zkušeností vedení kurzů i pro zdravotně znevýhodněné. Výuka probíhá pomocí skript speciálně vytvořených pro tento způsob výuky.

#   

   
garant výuky,
vedoucí lektorka
  
 
 
Sarah(c)2015