Pověření CERTIFIKÁT - Osvědčení o rekvalifikaci

Po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce, která je realizována po absolvování všech 31 lekcí a správném vyřešení všech úkolů, obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

 

  

Sarah(c)2015