PRŮBĚH STUDIA a cena


Průběh výuky:

Kurz je veden přísně individuálně a respektujeme časové možnosti studenta. Probíhá na základě postupného zasílání jednotlivých lekcí ze speciálně vytvořených skript. Student si probíranou látku nastuduje, v případě obtížnějších částí je možnost použít dovysvětlujícího videa. Na konci každé lekce je domácí úkol, který musí student vyřešit. Tím si kontrolujeme, zda probírané látce porozuměl. Každý student má po celou dobu studia svého lektora, se kterým je možné dle potřeby konzultovat případné nejasnosti v probírané látce. Lektor úkol opraví, vysvětlí případné chyby, případně, bude-li to potřeba, zašle video týkající se dané problematiky. Absolvent bude mít po absolvování kurzu, kromě Osvědčení o rekvalifikaci, kompletní skripta a v písemné formě odpovědi na dotazy a vysvětlení chyb, které se vyskytly v řešení úkolů.
Studium můžete zahájit kdykoliv, tedy v podstatě ihned po vyplnění přihlášky.
Pro získání Osvědčení o rekvalifikaci je nutné složit závěrečnou zkoušku před komisí. Závěrečná zkouška probíhá v Pardubicích.

Cena rekvalifikačního kurzu a možnosti platby:
- Účetnictví: 9 500,- Kč

Způsoby úhrady
A. Úhrada po první lekci

B. Úhrada ve splátkách
1. platba po 1. lekci (500,- částka na provoz),
2. splátka po 5. lekci (5 000,-Kč)
3. splátka po 10. lekci (4 500,- Kč)

C.Úhrada po jednotlivých lekcích (31 lekcí):
350,- Kč/1 lekci
první lekce je zdarma

Cena zahrnuje:
- skripta (zasílaná po jednotlivý lekcích),
- opravu úkolů (úkol je na konci každé lekce) a vysvětlení chyb a nejasností,
- zodpovězení dotazů týkajících se výuky - vše v písemné podobě.
- pomocná vysvětlující videa
- Kontakt v přiměřeně krátké době přes e-mail.

V případě nutnosti je možné doplnění výkladu či vysvětlení videem nebo
přes mobil, osobní konzultace dle potřeby po dohodě.

Závěrečná zkouška
(+ jedna opravná zkouška) před komisí je v ceně kurzu.

V případě realizace kurzu přes Úřad práce nebo společnost zajišťující rekvalifikaci pomocí dotací z Evropské unie, je platba na konci kurzu. Podmínkou je uzavřená smlouva před započetím studia. V těchto případech je cena o 1 000,- Kč vyšší.
.

Pro matky na mateřské dovolené je možné domluvit platbu B. ve více splátkách.

Rychlost studia si volí student dle svých časových možností, maximální délka studia je dle požadavku MŠMT 3 roky.

Výhody:
- zahájení studia a rychlost studia respektuje potřeby a možnosti studenta
- úspora času (není nutno nikam dojíždět-pouze dle potřeby osobní konzultace, což se řídí především časem studenta)
- úspora peněz (na cestovném a na ubytování)
- rodina nebude ochuzena o přítomnost a péči maminky či tatínka, protože bude studovat doma v době, kdy na to bude mít klid.
- odpovědi na dotazy, vysvětlení chyb, opravy úkolů bude mít absolvent v písemné formě a bude se tak moci k dané problematice kdykoliv vrátit.
  
 
Sarah(c)2017